Selecteer een pagina

Mijn visie

Breder kijken dan je neus lang is 😉

Veel organisaties beginnen met projecten rond vernieuwing of verandering vanuit een te smal gezichtsveld. Het onderwerp van een project wordt als losstaand proces gezien. Deze tunnelvisie leidt tot onvoldoende resultaat en afbreukrisico bij medewerkers. Vanuit dit gezichtsveld voelde ik de behoefte om een model te ontwikkelen waaraan keuzes binnen het proces getoetst kunnen worden. Een model waarbij je vanuit de context van de organisatie en mensen een verandering getoetst kunnen worden.

Het HELIX-model voor verandering

Een verandering moet in het DNA van de organisatie doorwerken.

In de afgelopen jaren heb ik in mijn eigen situatie en dea samenwerking met veel organisaties vastgesteld dat acht elementen met elkaar in balans moeten zijn om een verbetering, vernieuwing of verandering duurzaam en positief teweeg te brengen. Door deze elementen te benoemen ontstaat een toetsingsraamwerk bij keuzes tijdens het proces.

 

onDe definitie van een holistische – of complete – kijk op vernieuwing is een geheel te vormen dat groter is dan de som der delen door continue verbeterprocessen. En dat is de kern van het HELIX-model. Door inzicht in de samenhang tussen de onderdelen genereert de verandering een duurzamer resultaat. 

Inzicht in de samenhang genereert een duurzamer resultaat

Het HELIX-model

Het liefst wil je dat een ingezette verandering blijvende invloed heeft. In de afgelopen jaren heb ik in mijn eigen situatie en de samenwerking met veel organisaties vastgesteld dat acht elementen binnen een verandering of vernieuwing in beeld moeten zijn om écht blijvend succes te hebben.

Door vanuit de bovenste laag – op strategisch niveau – systematisch naar beneden te werken – richting operationele beslissingen – ontstaat er chemie. 

Leiderschap

Hoe veranderbereid is de leiding van de organisatie?

Samenhang

Op welke processen heeft de verandering invloed?

Kaders

Waar maken we ons wel/niet druk om en wat is nodig?

Cyclus

Hoe meten en weten we de effecten?

Cultuur

Hoe veranderbereid is de organisatie?

Mensen

Op wie heeft de verandering invloed? En wat vinden ze?

Draagvlak

Hoe organiseren en communiceren we verandering?

Organiseren

Welke stappen zetten we in welke volgorde met wie?

Spreekt mijn manier van werken je aan?
Of wil je horen hoe ik jou verandering zou begeleiden?

Laten we afspreken!

De beste manier om te ontdekken wat we samen kunnen doen is een afspraak maken. Laat gerust je gegevens achter, ik neem contact met je op voor het inplannen van een (online) afspraak.

Ballêster 6
9231 MR Surhuisterveen

+31 (0) 6 1499 5615

ferenc@azzizt.nl

Laat een bericht achter